Energielabel

Het energielabel brengt de energieprestatie van gebouwen tot uitdrukking en moet op verschillende momenten
worden vastgesteld:  
– bij vergunningsaanvragen,
– oplevering nieuwbouw,
– bij verkoop of verhuur.

Bekijk hier de prijzen voor het energielabels.

Gebruik het formulier om een offerte aan te ragen.

Infografic van RVO met uitleg op hoofdlijnen

Wat wordt vastgelegd

De bepaling van de energieprestatie van gebouwen is voor Nederland vastgelegd in NTA 8800:2020 en wordt uitgedrukt in drie indicatoren en een maatstaf voor oververhitting:

  • De energiebehoefte in kWh/m² gebruiksoppervlakte per jaar (EP1);
  • Het primair fossiel energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlakte per jaar (EP2);
  • Het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in een percentage (EP3).
  • TO-juli – risico op oververhitting – verhoudingsgetal geeft de noodzaak voor koeling aan.

In de video geeft NEN uitleg over de NTA8800

Doel

Met energielabel bevordert de rijksoverheid de bewustwording rondom gebouwgebonden energiegebruik en stimuleert zij investeringen in energiebesparing. De resultaten worden gevolgd. Op hoofdlijnen kunt u hierover informatie vinden in een databank.

Met deze link gaat u naar het dashbord van de databank en krijgt u een indruk waar Nederland energie aan besteed.

Handhaving

Bij verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen en woningen is het verplicht over geldig energielabel te beschikken. Dit wordt gecontroleerd door het ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport.

De website van ILT gaat uitgebreid in op de handhaving en vermeld tevens de boetes bij overtreding.